Svet-Stranek.cz
www.nahradske.cz
Hostinec na Hradské - Vrbka

Historie:www.nahradske.cz

Historie

První zmínka o šenku na Vrbce pochází z roku 1670, kde na soupisu majetku Kvasického panství se na Vrbce nachází zdaněný majetek - panský šenk a ovčín. (František Václav Peřinka - Vlastivěda Moravská 1911- Kroměřížský okres) Kromě toho je na Vrbce uváděno starých osedlých domů 19 (3 pololány a 16 čtvrtí), nový osedlý 1 čtvrtlán, nové pusté 1 pololán a 1 čtvrt, starých pustých 12 (4 pololány, 3 čvrti, a 5 podsedků). Další informace je v Dominikální fase sign. 135 roku 1750, kdy Kvasice patřily Rottalům a na Vrbce je zmiňována šenkovna (Schanckhaus) - panský majetek. V roce 1789 v Josefínském katastru je již pod číslem popisným 1 uváděna šenkovna – panský majetek. Na přelomu 18. a 19. století Rottalové většinu svých hospod na svém panství prodávají a v roce 1820 je na Vrbce č.1 Wirtshaus (hostinec), majitel Korzinski Joseph. Na indikační skice Stabilního katastru z roku 1827 je hospoda s číslem 1 zakreslena již v nynějším půdorysu a majitel Loukota Wenzel (gastwirt - hospodský), V roce 1849 Minarzik Franc (gastwirt). V roce 1870 jsou majitelé manželé Šiškovi, kteří hospodu i s polnostmi a právem šenkovním pronajímají Ondřejovi a Johanně Vávrovým z Miňůvek. Následuje Jozef Šenkyřík a v nové Československé republice Metoděj Kahaja. Toho jako kapitalistu po roce 1948 znárodnili a provozovatelem hostince se stalo družstvo Jednota. Mohl mluvit o štěstí, že ho nechali v jeho hospodě dělat vedoucího. Můžeme tedy s jistotou říci, že jsou zde, na tomto místě, prokazatelně a nepřerušeně poskytovány hostinské služby po dobu minimálně 350 let.
návštěvníků stránky
celkem53 210
tento týden237
dnes19